ارشد

تعداد بازدید:۲۵۷۷

دانشچویان ارشد برای بدست آوردن اطلاعات در مورد پیشینه پژوهشی اساتید گروه به آدرس زیر مراجعه فرمایید:http://physics.tafreshu.ac.ir/fa/contents/res/پژوهش.html

 

همچنین برای بدست آوردن فرمهای مربوط به دور کارشناسی ارشد به بخش : فرم ها:  در این سایت بروید.

 

لیست دانشجویان ارشد فیزیک ( در صورت اشکال با تلفن ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۲تماس بگیرید)

ردیف شماره_دانشجویی نام_و_نام_خانوادگی رشته  
1 915141004 هاشمی بنی-هادی فیزیک اتمی-مولکولی  
2 935141003 کاظم زاده-سامان فیزیک اتمی-مولکولی  
3 935141001 عسکری-عبداله فیزیک اتمی-مولکولی  
4 925141002 توکلی-احسان فیزیک اتمی-مولکولی  
5 935141004 گنجعلی تفرشی-پروانه فیزیک اتمی-مولکولی  
6 935141002 فرج اللهی-فاطمه فیزیک اتمی-مولکولی  
7 915141002 زمانیان نجف آبادی-نفیسه فیزیک اتمی-مولکولی  
8 935141501 رضایی-پریسا فیزیک اتمی-مولکولی  
9 925141001 اصفی سمیرمی-هاجر فیزیک اتمی-مولکولی  
10 905132001 اختیار-محمدرضا فیزیک-هسته ای  
11 905131010 معیری-رضا فیزیک-هسته ای  
12 915131004 محبعلی-مجتبی فیزیک-هسته ای  
13 895131006 لطفی-نعمت فیزیک-هسته ای  
14 935131003 کیانی هرچگانی-سجاد فیزیک-هسته ای  
15 895131004 کارگرشورکی-امیر فیزیک-هسته ای  
16 905131008 عظیمی یانچشمه-محمود فیزیک-هسته ای  
17 935131001 حجتی-محمدحسن فیزیک-هسته ای  
18 935131004 محمدی قلعه سفیدی-محبوبه فیزیک-هسته ای  
19 915131003 ستوده فر-زهرا فیزیک-هسته ای  
20 925131001 رشیدپور-زهرا فیزیک-هسته ای  
21 935131002 خدادادی-زهره فیزیک-هسته ای  
22 915131501 چراغی-فرزانه فیزیک-هسته ای  
23 925131501 باقری-راضیه فیزیک-هسته ای  
24 895131002 بارانی-نسرین فیزیک-هسته ای  
25 915131001 امیدی-سعیده فیزیک-هسته ای  
26 895122001 آقاجانزاده قرا-عباس فیزیک-ذرات بنیادی  
27 865122008 قنبریان توت-فاطمه فیزیک-ذرات بنیادی  
28 895121002 حاتمی ورزنه-مهدی فیزیک-ذرات بنیادی  
29 935121001 چنانی-احمد فیزیک-ذرات بنیادی  
30 915121001 اصغری-محمدحافظ فیزیک-ذرات بنیادی  
31 935121004 هاشم زاده کوشکقاضی-مرضیه فیزیک-ذرات بنیادی  
32 925121003 مرزانی-زهرا فیزیک-ذرات بنیادی  
33 935121003 فتاحی میلاسی-الهام فیزیک-ذرات بنیادی  
34 915121002 شهریسوند-سمیه فیزیک-ذرات بنیادی  
35 915121501 شهرابی فراهانی-عاطفه فیزیک-ذرات بنیادی  
36 925121002 سعیدی کلیشادی-مهناز فیزیک-ذرات بنیادی  
37 935121002 درخشانیان-نسیم فیزیک-ذرات بنیادی  
38 935151003 موسوی-سیدمهدی فیزیک-حالت جامد  
39 935151004 ندیمی-فاطمه فیزیک-حالت جامد  
40 935151002 سعدی پورجزیره-فاطمه فیزیک-حالت جامد  
41 935151001 خداقلی-معصومه فیزیک-حالت جامد